Andre populære vintersporter i Norge

Selv om mange misliker vinter og kulde, er det også mange som elsker snø og vintersport. Skisporten står sterkere enn skøytesporten i Norge, selv om mange også liker å gå på skøyter. Da er det først og fremst ishockey og kunstløp som lokker de unge. Noen driver også med distanseløp på skøyter, men rekrutteringen til…
Read more